LEZINGEN & workshops


Wij zijn altijd en overal online, 24/7 bereikbaar en doen van alles met de smartphone met alle gevolgen van dien. Wij geven lezingen, workshops en bieden support om in uw organisatie of bij jou op school om bewustwording te stimuleren als het gaat om het gebruik van de smartphone. Wij denken er nauwelijks meer over na en pakken de smartphone er automatisch bij. Maar we kunnen ook niet meer zonder een smartphone of sociale media. Kortom, een dilemma!

Hoe ga je om met de smartphone, tablet en sociale media?

De smartphone is een device die niet meer weg te denken is uit de maatschappij. Het zorgt dat wij in verbinding staan met elkaar. Maar het brengt ook allerlei dingen met zich mee. Het gaat ten koste van de concentratie, de efficiëntie en de kwaliteit van de taak. Het zorgt ook nog eens voor stress! De smartphone dient meestal als kanaal om gebruik te maken van o.a. sociale media. Andere kanalen zijn de tablets en de laptops.

Sociale media, productiviteit en de gevolgen die het heeft, zowel positief als negatief, zijn de thema’s waar wij aandacht aan besteden. Wij behandelen deze thema’s in vorm van lezingen en workshops. Dit kan in de klas zijn om leerlingen en studenten bewust te maken over het gebruik en het vinden van een balans. Maar dat kan ook zijn in een bedrijf om medewerkers attent te maken op het mentale welzijn.

Uiteindelijk leidt bewustwording tot inzicht wat betreft de omgang met de smartphone. Het gaat om leren omgaan met media die ons worden voorgelegd, en waar wij soms ook door worden geleid. Dus … Hoe ga jij om met de smartphone, de tablet en sociale media?


Interactief & Bewust

Onze lezingen zijn interactief, actueel en afgestemd op de doelgroep. Het doel van de lezing is dat het ons publiek iets bijbrengt en triggert. De bedoeling is dus niet dat het publiek zit om te consumeren, maar zich erin herkent en reflecteert op het eigen gedrag. Wij geven dan ook graag iets mee waar het publiek na afloop mee aan de slag kan in vorm van tips. Zo blijft het niet alleen bij zitten en luisteren, maar sporen wij aan om, na afloop, over te gaan tot actie om voortaan beter, slimmer en productiever om te gaan met de smartphone, tablet en sociale media.

Wenselijk & Actief

De workshop kan een vorm zijn om een lezing een vervolg te geven, indien dat wenselijk is. Uiteraard is er ook de optie om enkel een workshop aan te vragen. Tijdens een workshop zoomen we in op de situaties en wordt daarop gereflecteerd. Hiermee brengen wij het gesprek op gang over het eigen mediagebruik en het mediagebruik in de omgeving. Deelnemers worden geprikkeld om hier bewust over na te denken, en hoe zij daar een rol in kunnen hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om een betere benutting van de tijd, het verhogen van productiviteit, of de sfeer onderling en in het algemeen.

 

Meer informatie of mogelijkheden bespreken?

Neem direct contact op of vul het onderstaande formulier in.

LezingWorkshopLezing + WorkshopAnders