DOWNLOADS

Wij kunnen ons best voorstellen dat je iemand graag wijst op de app Mattie of natuurlijk op een van onze diensten. Hieronder vind je een aantal downloads die wij graag voor je beschikbaar stellen.


De “smart”phone (2018)

Een onderzoek naar de invloed van het smartphone gebruik op de arbeidsproductiviteit en psychische welbevinden door Saskia Grootens.

De "smart"phone - S. Grootens downloads 2018

 

Mattie (2018) [EN]

Mattie downloads 2018 Mattie downloads 2018

 

Mattie (2018) [NL]

Mattie downloads 2018 Mattie downloads 2018

 

 

Mattie (2017)[NL]

Mattie downloads 2017 Mattie downloads 2017