Prikkels in het onderwijs

NOT 2017 Utrecht

Prikkels

Afgelopen week waren we aanwezig in de Jaarbeurs tijdens NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling). In tegenstelling tot wat je van ons zou verwachten, waren we niet aanwezig om te exposeren. We zijn gaan rondsnuffelen en gaan kijken waar de (huidige) leveranciers en de onderwijsprofessionals zich mee bezig houden.

Tijdens een van de workshops hoorden we iets wat ons boeide: prikkels. Overal om ons heen ontvangen we prikkels, zoveel prikkels dat er eigenlijk geen ruimte meer is voor de hersenen om nieuwe prikkels op te nemen. De prikkels die we ontvangen zijn soms nuttig, maar grotendeels ook niet. Denk bijvoorbeeld aan smartphone, maar ook een banner op een website of op straat die om de aandacht vraagt.

NOT 2017 Utrecht

Beperk de prikkels

Ook in de klas, de bieb en andere locaties waar we kennis op doen zijn er prikkels. De kunst is dat de ruimte zo weet in te richten dat deze de leerlingen/docenten van de juiste informatie voorziet. Opmerkelijk was dat de aanwezigen (leerkrachten/docenten) bij de vraag naar wat er speelt bij de leerlingen/studenten de vraag beantwoordde met: sociale media en de toename van technologie. Al deze ontwikkelingen vragen dus om onze aandacht en als we te veel geprikkeld worden is er dus geen ruimte meer voor nieuwe prikkels die wel nuttig zijn (op de lange termijn).

Ministerie van OCW

Wij zijn ook langs gelopen bij de stand van het Ministerie van OCW. Omdat wij ons met name op de prikkels van de smartphone richten hebben wij gevraagd of er aandacht hiervoor is, vanuit het Ministerie en of zij een beleid hebben of willen maken. Niet omdat wij er een oplossing voor hebben, maar omdat wij het nut en noodzaak inzien om dit bespreekbaar te maken. Wat wij hebben gehoord is dat er niet op elk onderwijsinstelling een beleid is, hierdoor kunnen niet alle docenten ingrijpen als de prikkels van de smartphone zich voordoen. Wij zijn dus benieuwd of dit onderwerp de nodige aandacht krijgt! Laten we hopen van wel 🙂

Deel je ervaringen met ons zodat we dit kunnen meenemen! Stuur ons een mailtje, of reageer via sociale media.

Lees ook