Nieuw project: Learning analytics

Wij starten per september een nieuw project. Een project waar ‘learning analytics’ centraal staat.

Learning analytics

Learning analytics is iets wat in Amerika bijna de standaard is geworden. Elk school of universiteit doet wel iets met de data van de deelnemers aan het onderwijs (leerlingen/studenten). In Nederland is het nog vrij nieuw en heeft learning analytics vooral betrekking op formatief toetsen. Maar er is meer mogelijk, uiteraard met aandacht voor privacy!

Het project

Voor dit project loopt momenteel een subsidie aanvraag. Zoals aangegeven streven wij ernaar om dit project te starten in september. Bij dit project betrekken wij graag docenten uit het onderwijs. Zo krijgen docenten te mogelijkheid om meer bekend te raken met learning analytics en is er ook ruimte voor inbreng zodat er een product ontstaat wat aansluit op behoeften die er zijn. De bedoeling is dat er een panel wordt opgezet om de haalbaarheid van het project te vergroten.

Dit project zal, indien gehonoreerd, een looptijd kennen van acht maanden.

De uitkomst

De uitkomst van het project wordt een informatiesysteem. Een systeem waar learning analytics wordt vormgegeven en dient als input voor het onderwijs. Naar verwachting leidt learning analytics tot een verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van het leerproces.

Doe je mee?

Er is geen limiet op het aantal docenten die mee kunnen doen. De voorkeur gaat in ieder geval uit naar een panel van minstens zeven docenten. Uiteraard zijn wij hartstikke blij als er een groter belangstelling is voor dit project!

Hoe gaaf is het uiteindelijk om als docent mee te werken aan een project wat ook nog eens, na het bouwen van een prototype, getest kan worden door jouw leerlingen/studenten!

Wij maken gebruik van Google form om de interesse ergens centraal te verzamelen. Wanneer het panel zich heeft gevormd, medio september, zal het formulier verwijderd worden van Google.

Lees ook