Voor twee derde van de docenten bieden wij uitkomst!

Docenten over sociale media

De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs (87%) maakt zich zorgen over de hoeveelheid tijd die hun leerlingen aan sociale media besteden. Van de docenten merkt 92% negatieve gevolgen van het intensieve gebruik van sociale media op de schoolprestaties van de leerlingen.

Dat blijkt uit een in november 2017 verricht onderzoek onder 1.318 docenten in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo). Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Negatieve gevolgen van sociale mediagebruik

Van de docenten merkt 92% dat het sociale mediagebruik van hun leerlingen negatieve gevolgen heeft: vooral afgenomen concentratievermogen (77%) en afgenomen oplettendheid in de les (68%).
Verder merkt 55% van de docenten dat het sociale mediagebruik gevolgen heeft voor de schoolprestaties van hun leerlingen: leerlingen zijn snel en vaak afgeleid, kunnen zich minder goed concentreren, hebben minder tijd hebben voor hun huiswerk en hun (rapport)cijfers gaan achteruit.

Van de docenten heeft 24% de indruk dat het aantal zittenblijvers op hun school is toegenomen en 22% dat de eindexamenresultaten op hun school zijn verslechterd, mede door het gebruik van sociale media.

Docenten: bij voorkeur een beperkte vrijheid

De docenten is gevraagd wat zij het liefst zouden willen voor wat betreft het smartphonegebruik van leerlingen tijdens de les. Hieruit blijkt dat twee derde (68%) bij voorkeur een beperkte vrijheid voor leerlingen ziet, 29% een volledig verbod op smartphonegebruik verkiest en de overige 3% volledige vrijheid voor leerlingen zou wensen. Voor maar liefst een twee derde van de docenten bieden wij dus een uitkomst!

De app Mattie beperkt namelijk de “slimheid” van de smartphone en tablets. Mattie schakelt het internet volledig uit voor een bepaalde periode door de gebruiker. Hier bieden wij ook aan onderwijsinstellingen de optie voor beperkt toegang tot het internet. Bijvoorbeeld toegang tot het digitale leeromgeving om zo bij online lesmateriaal te kunnen. Wat dus betekent dat de sociale media geen rol meer spelen in de klas.

Niet alleen in de klas

Ook voor ouders die (terecht) vraagtekens hebben over alles wat tegenwoordig digitaal is en gebeurt op scholen. Ook voor ouders betekent dit dat Mattie een hulpmiddel is waarover de ouders afspraken kunnen maken met de scholieren. Meestal zijn de scholieren wel zelfstandig genoeg, net als Harm, en kiezen zij er ook zelf voor om even niet afgeleid te worden.

U bent zeker niet de eerste school die wij spreken, maar u kunt wel de volgende zijn!

Mijn naam is...

Mijn organisatie is ...

Je kunt mij bellen op ...

Opmerkingen

Lees ook